ស្ទីកឃ័រ អ៊ុតអាវសាច់ល្អ 25m PVC

លេខកូដ:
10190
តម្លៃរាយ:
$ 4.0

លម្អិត ទំហំ/ពណ៌

ខៀវ: , ទឹកប៊ិច: , បៃតងចាស់: , ផ្កាឈូកចាស់2: , មាស1: , Khaki: , បៃតងខ្ចី: , ទឹកក្រូច កុំប្រើទៀត: , ផ្កាឈូក: , ស្វាយ: , ក្រហម1: , ប្រាក់: , ផ្ទៃមេឃខ្ចី: , លឿង1: