ទាក់ទង

ផ្ទះលេខ 21A ផ្លូវ 330 សង្កាត់បឹងកេងកង 3 ខណ្ឌបឹងកេងកង ជិតផ្សារបន្លែអូឡាំពិច ភ្នំពេញ កម្ពុជា


ទីតាំងតាមផែនទី Google map: https://goo.gl/maps/FaKowRxADh2YmvSJ9 

Email: isport168@gmail.com,
Line ID: 010383220

Tel (Telegram): 010-669-963 
Cellcard: 077-376–322
Metfone: 088-939-0221
Website: www.isportcambodia.com 

ដៃគូផលលាភលោកអ្នក