ទំហំ៖ 33, 34, 35, 36, 37, 38
ពណ៌៖ ខ្មៅ, ពណ៏កាប់ស្តាំង, ស ក្រូច, ប្រផេះ/លឿង
ទំហំ៖ 36, 37, 38
ពណ៌៖ បៃតង, ទឹកក្រូច, ផ្ទៃមេឃ កវែង, ខៀវ កខ្លី, ត្រួយចេក​ ទឹកក្រូច ខៀវ​ កវែង
ទំហំ៖ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45