ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ស្វាយ, ទឹកប៊ិច, ប្រផេះ​, Khaki
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL