ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ក្រហម, ខៀវ, បៃតង, បៃតងខ្ចី, ផ្កាឈូក, ស្វាយ, ទឹកប៊ិច, ពណ៏កាប់ស្តាំង, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, លឿង, ទឹកក្រូច, ប្រផេះ​, ពណ៏រួម, សរ FB.., ខ្មៅ FB.., ក្រហម FB.., ខៀវ FB.., ផ្កាឈូក FB.., ស្វាយ FB.., ទឹកក្រូចខ្ចី