ពណ៌៖ មែនញ៉ូ , ខៀវ/ខ្មៅ, មែនញ៉ូ , ខៀវ/ក្រហម, មេនញ៉ូ , ប្រផេះ, បាយើន , ក្រហម, អេ ស៊ី មីលែន , ក្រហម, បាសេឡូណា , ទឹកក្រូច, រៀលម៉ាលទ្រីត , ស្វាយ, អេ ស៊ី មីលែន
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ទំហំ៖ 24, 26, 28, 30.
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ក្រហម, ខៀវ, បៃតងខ្ចី, ក្រហម និងស, ស្វាយ, ឈាមជ្រូក, ពណ៏កាប់ស្តាំង, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, ក្រហម/ខៀវ, ទឹកក្រូច ( i ), ខៀវ ( i ), ទឹកក្រូច / ខ្មៅ
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL