ពណ៌៖ ផ្កាឈូក, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, លឿង, ទឹកក្រូច, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ឈុូកចាស់/ឈូកខ្ចី, ឈាមជ្រូក / ក្រហម, ទឹកក្រូចខ្ចី / ទឹកក្រូចចាស់, កាប់ស្តាំង / ឈូកចាស់, ត្រួយចេក / បៃតង, ស្វាយលាយលឿង
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ខ្មៅ, ក្រហម, បៃតង, បៃតងខ្ចី, ស្វាយ, ពណ៏កាប់ស្តាំង, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, លឿង, ទឹកក្រូច
ទំហំ៖ 28, 30., S, M, L, XL, 2XL