ស្ទីកឃ័រ អ៊ុតអាវសាច់ល្អ 25m PVC: 85$ យកជាដុំ

លេខកូដ:
10190
តម្លៃរាយ:
$ 4.0

លម្អិត ទំហំ/ពណ៌

ខៀវ: , បៃតងខ្ចី: , ផ្កាឈូក: , ប្រាក់: , បៃតងចាស់: , ស្វាយ: , ទឹកប៊ិច: , មាស1: , ផ្ទៃមេឃខ្ចី: , ក្រហម1: , លឿង: , ទឹកក្រូច: , ផ្កាឈូកចាស់2: , Khaki: