ពណ៌៖ ខ្មៅ/ទឹកក្រូច, ខ្មៅ /ផ្ទៃមេឃ, ខ្មៅ/កាប់ស្តាំង, ក្រហម/ខ្មៅ, ស្វាយ/ប្រផេះ, ក្រហម/ខៀវ, ខ្មៅ/លឿង
ទំហំ៖ 20, 22, 24, 26, 28, 30., S