ខៀវ:
ទឹកប៊ិច:
បៃតងចាស់:
ផ្កាឈូកចាស់2:
មាស1:
Khaki:
បៃតងខ្ចី:
ទឹកក្រូច កុំប្រើទៀត:
ផ្កាឈូក:
ស្វាយ:
ក្រហម1:
ប្រាក់:
ផ្ទៃមេឃខ្ចី:
លឿង1: